-
Kategorie

Produkt dodany do oferty

Zobacz oferty

xxx

Dlaczego nie można wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem z innymi odpadami?

Elektroodpady są źródłem surowców, które można powtórnie wykorzystać i tym samym oszczędzić naturalne zasoby Ziemi.
Dodatkowo, zużyty sprzęt bardzo często zawiera w sobie szkodliwe dla zdrowia i środowiska substancje (ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon itp.), dlatego należy go odpowiednio zutylizować. Wyrzucając je do zwykłego pojemnika na śmieci, popełniamy wykroczenie i ryzykujemy ponadto, że szkodliwe pierwiastki przedostaną się do wód gruntowych. Stanowi to poważne zagrożenie dla środowiska, a także dla zdrowia człowieka.

    Takie oznakowanie przypomina o nakazie selektywnej zbiórki zużytego sprzętu i zakazie wyrzucania go łącznie z innymi odpadami.

Punkty odbioru elektrośmieci we Wrocławiu

- ul. Komandorska 66 (CH Arena), każda pierwsza sobota miesiąca w godz. 10.00-15.00
- ul. Horbaczewskiego 4 (CH Astra), Każda druga sobota miesiąca w godz. 10.00-15.00
- ul. Hallera 52, każda trzecia sobota miesiąca w godz. 10.00-15.00
- ul. Wilczka 14, codziennie w godz. 7.00-18.00

W przypadku większych elektrośmieci, takich jak: telewizor (powyżej 24 cali), pralka, lodówka itp. wystarczy zadzwonić pod numer: 2222 333 00 i umówić się na bezpłatny odbiór zepsutych urządzeń z domu.

      

Punkty odbioru elektrośmieci na terenie Polski

     

Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać w punktach zbierania zużytego sprzętu .
Lis
ta punktów na stronie: http://www.elektroeko.pl/oraz w pliku Lista punktów zbierania zużytego sprzętu

xxx

Jak można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny?

1. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.
Dostarczając Państwu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych zapewniamy nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany

Wystarczy poinformować nas o tym podczas składania zamówienia, wpisując chęć oddania elektrośmieci w polu UWAGI oraz wypełnić i przesłać formularz na adres fortis@fortis.wroc.pl
W temacie e-maila prosimy wpisać:  Formularz odbioru elektrośmieci / nr zamówienia ..........

2. Małogabarytowy zużyty sprzęt można też zostawić w dużym markecie – nawet wtedy, gdy nie kupujemy nowego produktu.
Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm.

3. Jeśli chcemy pozbyć się zużytego sprzętu, a nie wymieniamy go na nowy, to warto sprawdzić np. tablicę ogłoszeń Urzędu Gminy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 z pózn. zm.) zobowiązuje nasz sklep do przyjęcia zużytego sprzętu.
Warunkiem jest zakup towaru tego samego rodzaju, jaki chcemy zutylizować:

Art. 37. Obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu z gospodarstw domowych

1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.


Order ask confirmed