-
Kategorie

Produkt dodany do oferty

Zobacz oferty

xxxxx

PROCEDURA REKLAMACYJNA

W przypadku stwierdzenia wady fizycznej zakupionego towaru prosimy Państwa o zastosowanie się do poniższej procedury:

1. Poinformowanie nas o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości mail na nasz adres poczty elektronicznej DZIAŁU REKLAMACJI

e-mail:   reklamacje@fortis.wroc.pl 
tel.:       696 090 520

2. Wypełnienie protokołu reklamacyjnego (pobierz) i przesłanie go wraz w wadliwym towarem na koszt Sprzedawcy, za pośrednictwem:
 * firmy kurierskiej DHL (prosimy o podanie: SAP NR: 12 11 299)      lub
 * pocztą     
na adres naszej firmy: 

Przedsiębiorstwo FORTIS Sp.j.
ul. Karmelkowa 66
52-319 WROCŁAW
D Z I A Ł  R E K L A M A C J I        <<<  z dopiskiem

3. Sprzedawca pokrywa koszty zwrotu towarów reklamowanych przez Klientów

4. W przypadku uszkodzeń mechanicznych wynikających z nieprawidłowego transportu rzeczy, stwierdzonych najdalej do 7 dni po otrzymaniu przesyłki, prosimy dołączyć do paczki lub dosłać listem poleconym spisany z kurierem PROTOKÓŁ SZKODY.

5. Reklamacja złożona przez tych z Państwa, którzy nabywają towary jako konsumenci zostanie rozpatrzona niezwłocznie, maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych, poprzez poinformowanie Państwa o ustosunkowaniu się do niej przez Sprzedawcę mailowo bądź telefonicznie.

6. W przypadku gdy ze względu na okoliczności i rodzaj składanej reklamacji jej rozpatrzenie wymaga sporządzenia ekspertyzy lub szczegółowego zbadania wadliwości towaru, zostaniecie Państwo poinformowani o przedłużeniu postępowania reklamacyjnego.

7. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca dodatkowo poinformuje Państwa o spełnieniu świadczenia reklamacyjnego (sposobu dostarczenia pełnowartościowego towaru lub zwrotu gotówki).


Order ask confirmed