-
Kategorie

Produkt dodany do oferty

Zobacz oferty

xxx

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość z Konsumentem

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni licząc od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym wskazana przez Państwa osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na skrzynkę e-mail lub pocztą na adres:

Przedsiębiorstwo FORTIS Sp.j. J. Karabon, L. Karabon
ul. Karmelkowa 66
52-319 Wrocław

e-mail: j.karabon@fortis.wroc.pl

x

Osoba kontaktowa: Jerzy Karabon
tel.  71 367 67 35 
  (w godzinach 8:00 – 16:00)

x

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (pobierz), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte przy pierwszej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie;  
w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie na nasz adres podany powyżej, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo
o odstąpieniu od niniejszej umowy.
W UWAGACH do wysyłki prosimy napisać:  zwrot dot. Zam. ......   (prosimy wpisać numer zamówienia)

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 60 zł.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonalności rzeczy.


Order ask confirmed